Gir «varsleren» et ansikt

"Kristine" velger å stå fram.

Mandag hadde Hestflått et møte med Orkdal kommune. Her blir hun ønsket velkommen av Lars Vattengård. 

Nyheter

– Jeg står fram slik at fokuset kan flyttes fra «Kristine» til det denne saken egentlig handler om, sier Hilde Hestflått.

– For det dette koker ned til, er at alle barn og familier som har behov for hjelp skal bli møtt med respekt, innlevelse og god faglig kompetanse. Det er det denne saken handler om, sier kvinnen som for halvannet år siden begynte i et vikariat i barnevernet i Orkdal. Datteren skulle begynne på Orkdal vidaregåande skole, og det passet godt med en jobb i samme kommune for nordmørskvinnen.

Sju måneder senere sa hun opp jobben sin.

Les også:

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.


Var skeptisk

Da det første oppslaget om barnevernet i Orkdal kom i ST torsdag 11. oktober, var Hestflått svært skeptisk til at saken kom fram igjen.

– Jeg var skeptisk til at det ble en mediesak, fordi det kan ramme barn og familier som er mottar tjenester av barnevernet i Orkdal. Men på den andre siden er det viktig at det blir gjort noe med disse forholdene, sier Hestflått.

Klassisk varslingssak

To dager senere sto en tidligere kollega ved barnevernet i Orkdal fram under psevdonym og fortalte om det hun mente var en ukultur og en manglende respekt for familiene som trenger barnevernets hjelp.

I forrige uke valgte derfor Hilde Hestflått, da som «Kristine», å fortelle at dette var erfaringer hun også hadde, og at hun hadde gått tjenestevei helt opp til rådmannen for å varsle om forholdene. Med andre ord en klassisk varslingssak.

Hun fikk aldri noe svar fra rådmannen. I stedet gikk Grethe Metliaas til angrep på Hestflått under det ekstraordinære formannskapsmøtet sist tirsdag, og sa at hun hadde koblet inn advokat mot «varsleren».

Respekt og empati

Hilde Hestflått begynte som vikar ved barnevernet i Orkdal i mai 2011.

– Som saksbehandler er det viktig å møte foreldre og barn med respekt, ydmykhet og empati.

Hestflått merket seg tidlig at ikke alt var som det skulle.

– Men som ny, med behov for en jobb, er det mye man biter i seg.

Det dukket imidlertid opp en sak en måneds tid etter at hun begynte i jobben – en sak hun ikke kunne tie om. ST har tidligere omtalt denne saken, der det ble skrevet to ulike referater med ulikt innhold fra samme møte.

Les også:

To referat fra samme møte

En student, som i fjor sommer hadde praksis ved barnevernet i Orkdal, fikk beskjed om å forandre et journalnotat.


«Ikke egnet»

Dette er en av sakene som har fått Fylkesmannen til å åpne tilsynssak mot Orkdal kommune.

Det var denne saken som fikk Hilde Hestflått til å varsle. Først til sin leder, deretter til enhetslederen, og til sist rådmannen og Fylkesmannen.

Da hun senere søkte på en av flere faste stillinger ved avdelingen, fikk hun beskjed om at hun «ikke var egnet til jobben».

Tøff tid

– Da du fortalte om «referatsaken» i ST forrige tirsdag, var det en takk for sist til barnevernet i Orkdal fordi du ikke fikk fast jobb der?

– Nei. Jeg har ikke hatt noe som helst å tjene på dette. Det har tvert imot vært en belastning. Dessuten har jeg en trygg og god jobb i dag i Trondheim kommune. Det var én grunn til at jeg til slutt bestemte meg for å la ST snakke med meg, og det var hensynet til barn og foreldre som har rett til hjelp etter det lovverket som barnevernet forholder seg til. Jeg opplevde at det var ting som ikke stemte. Derfor gikk jeg hele veien, helt opp til rådmannen og Fylkesmannen. Etter det, så jeg meg ferdig med saken. Inntil den dukket opp på nytt i ST. Da forsto jeg at det fortsatt var mye ugjort ved barnevernet i Orkdal, sier Hestflått.

Har fått støtte

Hun legger ikke skjul på at den siste uka har vært tøff. Det hun har fryktet aller mest, er at saken skal gå utover datteren, som hun er alene med. Hun tok derfor en skikkelig prat med jenta si tidlig i forrige uke.

Hestflått har fått full støtte av Trondheim kommune, hvor hun i dag har fast jobb som barnevernkonsulent i barne- og familietjenesten.

– Jeg er opptatt av å ha et ryddig forhold til min arbeidsgiver, og snakket derfor med min enhetsleder i Trondheim kommune fra dag én da saken kom opp i media. Jeg har hele veien fått veldig god støtte. Kommunens kommunikasjonsrådgiver har de siste dagene hjulpet meg og gitt meg råd i forhold til omgangen med media. Sammen kom vi fram til at det riktige var å stå fram med navn og bilde. Det er nok hemmelighold i barnevernet. Dessuten ønsker jeg å stå for det jeg har gjort og sagt, og da holder det ikke å gjemme seg bak et psevdonym.

Møtte kommunen

I de siste årene har media flere ganger omtalt hvordan varslere er blitt behandlet. Dette var derfor et av temaene da Orkdal kommune behandlet sin arbeidsgiverstrategi for få uker sider. Varslere skulle bli godt ivaretatt i Orkdal.

Mange trodde derfor ikke det de hørte da rådmann Grethe Metliaas kunngjorde at hun hadde satt advokat på kvinnen som ifølge ordføreren hadde «gjort alt helt riktig».

Les også:

Rådmannen kobler advokat på varsler

Rådmann Grethe Metliaas unnlot å kontakte en barnevernsansatt som gikk tjenestevei og varslet henne om kritikkverdige forhold. I stedet går Metliaas til angrep på varsleren ved å kontakte advokat.


Mandag denne uka ble Hilde Hestflått invitert av assisterende leder ved helse og familie i Orkdal, Lars Vattengård, og personalsjef Guri Hovdenak til den samtalen rådmannen aldri tok.

– Jeg følte at de lyttet, og at de tok på alvor det jeg hadde å fortelle.

Ledelsesproblem

I likhet med KrF-politiker Ivar Konrad Gangås (gårsdagens ST), advarer Hestflått mot at noen «på golvet» ofres og gjøres til syndebukker.

– Når ting får utvikle seg slik det har gjort ved barnevernet i Orkdal, er det et ledelsesspørsmål. Det er dyktige saksbehandlere, men man får ikke utøvd den fagligheten man har dersom klimaet er utrygt. Jeg ble etter hvert så utrygg at jeg ikke greide å si noen verdens ting, og sa til slutt opp jobben min.

– Hva må gjøres for å gjenreise tilliten til barnevernet i Orkdal?

– Jeg tror det må tas grep når det gjelder ledelse, og det må skapes en kultur der det er rom for meningsbrytning og der man føler det er helt greit å stille kritiske spørsmål. Som offentlige forvaltere er det så viktige ting vi holder på med, og vi har så stor makt. Denne makten må ikke misbrukes.

Les også:

To nye tilsynssaker

Fylkesmannen har åpnet to nye tilsynssaker mot barnevernet i Orkdal kommune. I dag sender en far et brev som kan bli enda en ny sak.