To referat fra samme møte

En student, som i fjor sommer hadde praksis ved barnevernet i Orkdal, fikk beskjed om å forandre et journalnotat.

Dette referatet ble skrevet først på august i fjor, men er datert 28. juni. Det har en annen start enn det opprinnelige referatet. Det andre journalnotatet avsluttes med en intern beskjed om at dokumentet ikke skal ha dokumentnummer. 

Dette er det første referatet som ble skrevet. 

Nyheter

ST har fått tilgang til både det opprinnelige dokumentet og det som ble skrevet over en måned senere. Fylkesmannen ble varslet om det som skjedde, og dette er en del av grunnlaget for tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal.

Akuttvedtak

I tirsdagens utgave av ST hadde vi et intervju med «Kristine», som har vært ansatt ved barnevernet i Orkdal.

Det var i forbindelse med en sak «Kristine» jobbet med, at en student ble bedt om å forandre et journalnotat. Det nye notatet var utformet slik at det kan oppfattes som om det var til barnevernets fordel.

– Det var fattet et akuttvedtak i en sak. Da jeg gikk inn i saken, så jeg at akuttvedtaket måtte oppheves. Jeg ønsket i stedet at det ble undersøkt om det var mulig å legge til rette for at barnet kunne være i heimen, blant annet med bistand fra besteforeldre, forteller «Kristine».

Les også:

Gir «varsleren» et ansikt

"Kristine" velger å stå fram.


«Slik kan det ikke stå»

«Kristine» fikk gjennomslag for dette. Men da hun gikk gjennom dokumentene i saken, fant hun et journalnotat som bekreftet fars versjon av hvordan barnevernet hadde gått fram. Blant annet ved ikke å gi ham noen som helst påvirkning i prosessen.

– Jeg kontaktet barnevernleder Ellen Wahlmann og sa at «dette dokumentet samsvarer jo med det far forklarer». Da svarte Wahlmann: «Slik kan det ikke stå.»

Kort tid etter fikk en student, som hadde praksis ved avdelingen, en kopi av det opprinnelige notatet og en håndskrevet endring som hun fikk beskjed om å skrive inn i notatet.

Forandret innledningen

Det er innledningen i journalnotat som skiller de referatene fra hverandre. Det første notatet starter slik:

«Formålet med samtale var å informere om at barneverntjenesten fatter vedtak etter barnevernlovens paragraf 4–6, andre ledd.»

Denne paragrafen betyr at man foretar akuttplassering uten samtykke, og dette er den mest alvorlige inngripen barnevernet kan foreta.

Det andre innledes på denne måten:

«Formålet med samtalen var å få en klarhet i om far skulle reise til .... dagen etter. Barneverntjenesten informerte far om undersøkelsen og bekymringen som fremkommer i meldingen, og at barneverntjenesten på bakgrunn av dette vil undersøke saken.»

Begge journalnotatene er datert 28. juni, til tross for at det siste er skrevet i august.

Les også:

Mener notatet ga et feil bilde

Tidligere barnevernleder Ellen Wahlmann ba om et nytt møtereferat fordi hun mente det opprinnelige ikke ga et riktig bilde.


Uten dokumentnummer

Det nye journalnotatet avsluttes med en intern merknad om at dokumentet ikke skal ha dokumentnummer.

– Det at et journalnotat får et dokumentnummer, betyr at det er mulig å få innsyn i det for eventuelle parter. Men når et dokument ikke får nummer, er det ikke sporbart for folk som ikke arbeider i enheten. Det er i realiteten ikkeeksisterende, sier «Kristine» som slår fast at et journalnotat som omtaler et møte mellom flere parter, skal ha dokumentnummer.

Varslet Fylkesmannen

Studenten som ble bedt om å lage en ny versjon av notatet, reagerte på dette, og omtalte saken i sin etikkoppgave som ble laget i forbindelse med praksisperioden hos barnevernet i Orkdal.

I likhet med «Kristine» reagerte Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) så sterkt på dette at de klaget saken inn til Fylkesmannen.

Les også:

Fylkesmannen om barnevernet

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, bekrefter at Orkdal kommune brøt loven i saken om dokumentendringen.


Veileder varslet

Det var veileder ved HIST, Inger Jacobsen, som tok initiativ til å varsle Fylkesmannen om denne saken.

– Vi hadde en student i praksisstudium i Orkdal. En del av praksisstudiet er å skrive om et etisk dilemma. Studenten omtalte det hun oppfattet som en ukultur i tjenesten, og dette med endringen av dokumentet var en del av det. Vi mente dette var så alvorlig at vi varslet Fylkesmannen, forteller Jacobsen.

– Hvor ofte avdekkes forhold som er så alvorlige som i dette tilfellet?

– Det er ytterst sjelden at studentene opplever slike ting, sier Jacobsen.

Les også:

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.


Les også:

Ber rådmannen være mer ydmyk

Etter onsdagens formannskapsmøte har rådmannen fått klar beskjed fra politikerne om å opptre mer ydmykt.