Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Orkdal vil følge nøye med på utviklingen i barnevernet.

Vigdis Troøyen Foseide la vekt på at man kommer langt med åpenhet og respekt. 

Nyheter

I går ble barnehagesaken behandlet av kontrollutvalget i Orkdal. Både utvalgets leder, Tormod Solem Slupphaug og dets medlemmer kom med flere kritiske spørsmål til rådmannen, som var representert ved Steinar Gaustad.

Utvalget fikk imidlertid en redegjørelse de sa seg fornøyd med, men de ønsker å følge med i hva som skjer framover.

Det ble derfor vedtatt at kontrollutvalget skal ha en ny tilbakemelding når Fylkesmannens sluttrapport foreligger.

Denne er forventet ferdig i løpet av fjerde kvartal i 2012.

Kommunikasjon

Kontrollutvalgets leder hadde flere spørsmål til rådmannens representanter, Steinar Gaustad og Ellen Wahlmann.

Slupphaug ba blant annet om redegjørelse for kommunikasjonsrutinene mellom administrasjonen og den politiske ledelsen, både i denne saken og generelt.

Han stilte også spørsmål ved hvorfor kontrollutvalget ikke var blitt informert om saken, og han stilte spørsmål om brukerundersøkelsen.

– Hårreisende

Men også de øvrige medlemmene i utvalget hadde både synspunkter og spørsmål å komme med.

Karen Unni Knudsen minnet om at barnevernets «kunder» er blant de svakeste og mest sårbare.

– Da er det veldig dårlig reklame for Orkdal kommune at vi får medieoppslag om løgn og dokumentfalsk. Om dette stemmer, er det svært alvorlig. Det er ganske hårreisende om brukere blir utsatt for slikt.

Steinar Gaustad svarte med å si at han beklaget sterkt dersom dette er sant, men at det var umulig for ham å gå mer inn i saken fordi han ikke kjente realitetene i den.

Ros

Utvalget fikk oppklart mye av det de lurte på, både fra Steinar Gaustad og enhetsleder Ellen Wahlmann, og administrasjonen fikk ros for å ha grepet fatt i situasjonen.

Kontrollutvalgsmedlem Vigdis Troøyen Foseide viste til egne erfaringer fra jobben i psykiatrien, og fortalte om at det finnes både barn og foreldre som har måttet få hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep fra barnevernets side.

Respekt

– For det skjer, slo hun fast.

Foseide minnet samtidig om at det avgjørende er at barn og familier blir møtt med respekt.

– I den grad foreldre blir møtt med respekt og loven følges, kan man godt ha motstridende interesser uten at det trenger å ende i konflikt. Man kan forebygge mye med åpenhet og respekt, sa Foseide.

Kontrollutvalget behandlet barnevernsaken i går.