Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.

Advokat Anita Rian Lykken er blant dem som har klaget Orkdal kommunes barnevern inn for Fylkesmannen. 

Rådmann Grethe Metliaas var i mai innkalt til Fylkesmannen 

Fylkesmannen har over flere år mottatt klager på barnevernet i Orkdal. 

Nyheter

Dette er blant kritikken som rettes mot barnevernstjenesten i Orkdal.

– Det er helt rystende. Vi er opplært til å ha tiltro det offentlige apparatet i dette landet. Bare ut fra det jeg har sett av barnevernstjenesten i Orkdal, er det så ille at folk ikke ville ha trodd det.

Alvorlig

Det sier advokat Anita Rian Lykken. Hun er en av flere advokater som har tatt kontakt med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på bakgrunn av barnevernet i Orkdals opptreden og håndtering av saker.

Det er sterke påstander advokatkontoret kommer med i brevet til Fylkesmannen. Her er noen av dem:

* Løgn fra saksbehandler overfor advokat.

* Ei ung jente ble nektet sin lovpålagte rett til fylkesnemndas overprøving av vedtak om flytting.

* Dokumentfalsk.

Ville flytte jente

Lykken utdyper de alvorlige påstandene ved å fortelle om ett av flere tilfeller hun har klaget inn. Hun presiserer hennes klient har opphevet taushetsplikten:

– Ei 15 år gammel jente var midlertidig plassert i en institusjon, og barnevernet i Orkdal ville flytte henne derfra mot jenta og moras vilje. Institusjonen hadde ledig plass og et passende tilbud til 15-åringen, og de mente jenta burde være der.

Ble kalt frekk

– Barnevernet mente at denne institusjonen ikke var bra for jenta, og jeg sa da at nettopp denne institusjonen var rangert som en av de beste i landet. Jeg ble kalt for frekk som stilte spørsmål ved barnevernets skjønn. Alt jeg ba om, var et møte med sakens parter for å drøfte mulige løsninger, forteller Lykken.

Det som skjedde, var at den 15 år gamle jenta ble flyttet. Mot sin vilje, mot moras vilje og mot institusjonens vilje.

Dette var femte gangen jenta ble flyttet.

– Ble løyet til

– I slike saker har klientene en lovpålagt rett til å påklage vedtaket om flytting inn for fylkesnemnda. Men det finnes smutthull. Saksbehandleren sa at fosterhjemmet hadde sagt opp avtalen med barnevernstjenesten, og da gjelder ikke samme rettighet til å klage. Barnevernstjenesten la dermed klagen til side. Det ble senere avdekket at fosterhjemmet ikke hadde sagt opp avtalen. Vi ble rett og slett løyet til, og det synes jeg ikke er en saksbehandler i barnevernet verdig, sier advokaten.

– At jenta ble fratatt retten sin til å påklage flyttevedtaket, er den groveste mangelen jeg har vært borti, sier Lykken.

Alvorlig

Fylkesmannen har over flere år mottatt klager på barnevernet i Orkdal.

I et brev til Orkdal kommune, der kommunen ble innkalt til møte vedrørende klagene, skriver Fylkesmannen at antall klager og henvendelser er i et så stort omfang og av en slik alvorlighetsgrad at man mener det er nødvendig å innkalle rådmannen til møte.

Ifølge Fylkesmannen gjelder klagene måten barnevernstjenesten kommuniserer på samt deres kompetanse.

Rådmann på teppet

Møtet ble avholdt 4. mai på Fylkesmannens kontor. Fra Orkdal kommune møtte rådmann Grethe Metliaas og enhetsleder for helse og familie, Ellen Wahlmann.

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, bekrefter at henvendelsene angående barnevernet i Orkdal har vært av et uvanlig stort omfang og alvorlighetsgrad.

– Det er ikke vanlig at det samler seg opp på en slik måte. Og når vi i tillegg til å opprette tilsynssaker, innkaller rådmannen og enhetslederen til møte hos Fylkesmannen, så er det et signal om at vi ser alvorlig på dette, sier Krutvik.

«Ikke ofte»

– Hvor ofte innkalles den administrative kommuneledelsen til Fylkesmannen?

– Nei, det er ikke ofte. Det skjer ikke mange ganger i løpet av et år. Men her var det av et slikt omfang og så alvorlig, at vi måtte innkalle ledelsen i Orkdal kommune.

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av at det skal være et problem med kulturen innad i barnevernet i Orkdal?

– Ja, gjennom enkeltsaker har vi fått den informasjonen.

Les også:


Problem med kulturen

Det har i lengre tid vært kjent at det har vært problemer ved barnevernet i Orkdal. Budskapet fra administrasjonsledelsen i kommunen til politikerne har vært at problemene handler om for stor arbeidsmengde i forhold til kapasitet, og at dette har ført til stor gjennomtrekk og mange sykemeldinger.

Ting tyder på at dette bare er en del av sannheten. Flere ST har snakket med hevder at det er en ukultur ved barnevernet i Orkdal, blant annet når det gjelder holdningene til klientene.

– Er det ditt inntrykk at dette handler bare om penger og kapasitet, Krutvik?

– Nei, det er det ikke.

Les også:

- Hårreisende

Ordfører Gunnar Lysholm visste ingenting om tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal før ST informerte ham.


Fokus på feil

Advokat Anita Rian Lykken er enig med Krutvik. Hun har ved flere anledninger reagert på den måten saksbehandlere møter foreldre og barn på.

– Ja, det er et problem med kulturen, og det handler om respekten for mennesker, sier Lykken som presiserer at dette ikke gjelder alle.

– Den yngre garde ser ut til å tenke mer løsningsorientert og ha fokus på hjelpetiltak. Men de sliter med å komme gjennom. Noen få, men myndige saksbehandlere med fartstid, synes til tider å ha mer fokus på å finne feil hos omsorgspersonene enn å legge til rette for gode løsninger, sier Lykken.

– Som advokat arbeider du med barnevernssaker fra flere kommuner. Opplever du at Orkdal er verre enn andre kommuner, Lykken?

«Orkdal verre»

– Jeg jobber ikke med så mange kommuner. Men i forhold til de jeg har jobbet med, er dette mitt inntrykk. Og det er et inntrykk jeg vet deles av flere av mine advokatkolleger.


Les også:

– Fiendtlige saksbehandlere

– Jeg vil gå enda lenger enn Anita Rian Lykke: Barneverntjenesten i Orkdal skiller seg kraftig ut.


Les også:

To referat fra samme møte

En student, som i fjor sommer hadde praksis ved barnevernet i Orkdal, fikk beskjed om å forandre et journalnotat.


Les også:

To nye tilsynssaker

Fylkesmannen har åpnet to nye tilsynssaker mot barnevernet i Orkdal kommune. I dag sender en far et brev som kan bli enda en ny sak.


Les også:

Gir «varsleren» et ansikt

"Kristine" velger å stå fram.


Les også:

Rapport støtterkritikken

En ekstern rapport bekrefter Fylkesmannens kritikk av barnevernet i Orkdal.


Les også:

- Ingen dramatisk sak

Involverte ikke kommunens politiske ledelse.