Involvert i omstridt sak

Da Orkdal kommune skulle hente inn en ekstern og objektiv advokat for å gjennomgå Fylkesmannens tilsynssaker, valgte de en som hadde vært involvert i en omstridt barnevernssak.

Rådmann Grethe Metliaas. 

Nyheter

Det kom fram i Adresseavisen før helga.

Det var advokat Marcus Amdahl som fikk oppdraget med å foreta en ekstern gjennomgang av Fylkesmannens tilsynssaker.

Overfor formannskap og kommunestyre har rådmannen argumentert med at man ønsket en advokat som ikke hadde noen bindinger til Orkdal kommune.

Samme interesser

Ifølge Adresseavisen har Amdahl vært involvert i flere barnevernssaker i Orkdal, blant annet i 2010. Da representerte Amdahl en far som hadde sammenfallende syn med barnevernet i Orkdal, mot mor.

Rådmann Grethe Metliaas forteller at det var kommuneadvokat Ola Fossvoll som valgte Amdahl.

– Vanskelig

– Ville ikke gjennomgangen vært mer troverdig om kommunen hadde valgt en advokat som ikke har vært involvert i barnevernet i Orkdal, Metliaas?

– Ideelt sett ville det vært det. Men det er nesten umulig å finne en advokat som både har kompetanse på barnevern og som ikke har vært møtt i noen barnevernssak fra Orkdal. Jeg var heller ikke kjent med at Amdahl hadde representert en far som hadde hatt sammenfallende interesser med barnevernet i Orkdal, sier Metliaas.