Ordfører ville kaste underskriftslister i søpla

Orkdalsordfører Gunnar H. Lysholm ba mandag om at underskriftslister for et bedre barnevern ble revet i stykker.

Ordfører Gunnar H. Lysholm bekrefter at han ba om at listene ble istykkerrevet og kastet på Nille. På de to andre butikkene nøyde han seg med å be om at listene gikk i søpla.  

Orkdal

Han bekrefter det som skjedde på Oti-sentret og Bunnpris, og betegner det som helt meningsløst at slike lister skal ligge ute slik at hvem som helst kan skrive under.

– Jeg er overbevist om at det ikke er i Trond Lykkes policy å ha meninger om barnevernet i Orkdal, sier Lysholm som begrunnelse for hvorfor han ba Bunnpris fjerne listene.

Lysholm var også innom hos Nille og Ica, hvor underskriftslistene også var lagt ut.

– Er det greit at du som ordfører fratar borgere i Orkdal deres demokratiske rett til å samle støtte for sitt syn gjennom en underskriftsaksjon?

– Det er ikke det som er poenget. De kan stå hvor som helst og samle inn underskrifter, men de bør ikke ligge ute på kjedebutikker i Orkdal.

Les også:

STs serie om barnevernet i Orkdal

ST har den siste tida gjennom flere avisoppslag avslørt kritikkverdige forhold ved barnevernet i Orkdal.


– Grep ikke inn

– Er det ordførerens oppgave å bestemme hva som bør ligge ute og hva som ikke bør ligge ute på butikkene i Orkdal?

– Nei, og jeg har ikke grepet inn. Jeg sa at jeg ville kontakte senterledelsen om de ikke ble fjernet.

– Er det din oppgave som ordfører i Orkdal å ha overoppsyn med praksisen på private kjøpesenter?

– Jeg synes at det er det i denne saken. Som ordfører er jeg også personalansvarlig for ansatte i Orkdal kommune. At ansatte angripes ved underskriftslister som ligger ute i kommunens kjedeforretninger, synes jeg at jeg har rett til å gjøre noe med. At man lager en hetsbetont kampanje mot et barnevern som har det vanskelig for tiden, synes jeg er et betydelig overtramp.

Les også:

Dette er teksten i underskriftskampanjen

«Underskriftskampanje ang. mistillit til barnevernstjenesten i Orkdal kommune/samarbeidskommunene Meldal, Skaun og Agdenes.


Les mer om saken i STs papiravis onsdag 14. november.