Selger skolen på Løkken for 1 krone

Skolebygningene her verdsettes til én krone, mens hele eiendommen på 16,1 mål har fått en pris på drøyt én million kroner.  

Nyheter

Bygningene som hører til Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole (MuLb) vil trolig bli lagt ut på billigsalg. Det er i hvert fall forslaget til formannskapet før saken i torsdag kveld skal opp til endelig politisk behandling.

Mandag denne uka vedtok politikerne der hvordan etterbruken av nedlagte skole- og barnehagelokaler i Meldal bør håndteres.

Her er en oversikt over hva formannskapet mener bør gjøres med de ulike arealene:

Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole (MuLb):

Igangsette en salgsprosess. Alle bygningene selges samlet til én krone. Tomtearealet på 16,1 mål selges samlet til en tomtepris på 65 kroner per kvadratmeter. Det betyr 1 046 500 kroner. Salgsprosessen igangsettes våren 2013.

Storås skole – Storås barnehage:

Dagens barnehage på Storås flyttes til 1. etasje på tidligere Storås skole. Rådmannen får fullmakt til å legge ut dagens barnehage for salg til boligformål, når barnehagen har kommet på plass i skolens lokaler høsten 2014.

Grefstad skole:

Bygningene på Grefstad skole, leilighetskomplekset «Grefstad lærerbolig» og leilighetskomplekset ved «Lille Skaugum» rives.

Før rivning blir flere arkitektfirma inviteres inn i en konkurranse for prosjektering av løsninger for området, basert på en kombinasjon av ulike boligtyper og næringsareal. Prosjektkonkurransen igangsettes høsten 2013.

Å skole:

Dagens barnehage på Å flyttes til tidligere Å skole. Rådmannen får fullmakt til å legge ut dagens barnehage for salg til boligformål, når barnehagen har kommet på plass i skolens lokaler.

Kløverløkken barnehage:

Den eldste bygningen av Kløverløkken barnehage rives. Nybygget legges ut for salg til boligformål, under forutsetning av godkjente grunnforhold. Prosessen igangsettes høsten 2013.