– Kunden bør bestemme

Ei gruppe lokale takstmenn har gått sammen for å imøtekomme Forbrukerrådets ønske om at takst skal tas før megler kommer inn ved boligsalg.

Her er noen av takstmennene i lokaltakst.no. Fra venstre: Arne Morten Berg, Egil Indergård, Jostein Løkken, Eyvind Nergård, Rasmus Skålholt, Endre Esphaug, Knut Sagberg. Per Opøien var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Nyheter

Takstmennene, som hovedsakelig kommer fra orkdalsregionen, har gått sammen og laget nettstedet lokaltakst.no.

– Her kan folk som har behov for takstmann, gå inn å finne oss. Med dette ønsker vi å imøtekomme Forbrukerrådets ønske om at takstmenn skal være uavhengig og at de ved boligsalg skal inn i prosessen før megleren kommer inn, sier Egil Indergård, som er en av taksmennene bak lokaltakst.no.

Påvirkning

Aftenposten satte for en tid tilbake fokus på denne problematikken. Avisen skrev at nesten halvparten av takstmennene i en undersøkelse sa at de opplevde at meglerne prøvde å påvirke dem.

– Takstmannen får oppdraget fra megleren, og føler seg ofte presset til å tilpasse rapportene til meglernes salgsbehov, sa Forbrukerrådet Torgrim Øines til Aftenposten.

Tilstandsrapport

I dag er det svært vanlig at det følger en tilstandsrapport ved et boligsalg. Men det er geografiske variasjoner. Dette er langt mer vanlig i Midt-Norge enn i Oslo. Fra 2015 vil dette bli obligatorisk.

Forbrukerrådet mener det er viktig at denne tilstandsrapporten lages før megleren kommer inn i bildet. Øines mener dette er med å sikre takstmennenes uavhengighet. Det letter også jobben for meglerne, i og med at man fra første stund har mer kunnskap om boligens areal og tilstand.

Tidlig inn

Indergård sier at dette er et viktig moment for lokaltakst.no.

– Det er flere fordeler med at takstmenn kommer tidlig inn i prosessen. Boligselger får en uavhengig takstmann, og man får anledning til å utbedre feil som blir avdekt, før megler kommer inn i bildet og setter en salgspris på boligen, sier Indergård som presiserer at takstmennene i orkdalsregionen jevnt over har et godt samarbeid med meglerne, der man ikke har opplevd dette med påvirkning som et problem.

Nytt krav

Det er ikke bare ved boligsalg man har behov for en takstmann. Både ved refinansiering og skade på bolig benyttes takstmann. I tillegg har det fra 1. januar 2013 kommet et krav om uavhengig kontroll ved oppføring av nybygg.

– Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at dette skjer, og vi har den godkjenningen som skal til for å foreta en slik kontroll. Dette er ukjent for mange, sier Indergård.

Bestemme selv

Ifølge Indergård er det først og fremst ved skade på bolig at mange vil føle at det kan være en binding.

– Forsikringsselskapene bruker takstmenn som er ansatt hos dem selv, og det blir gjerne for mye bindinger mellom selskap og takstmann. Det samme er i ferd med å skje ved boligsalg. Meglere legger i dag veldig sterke føringer for hvilke takstmenn kunden skal velge, og dette er gjerne takstmenn som megleren har et samarbeid med.

– Vi vil at kunden selv skal bestemme hvilken takstmann de skal bruke. Vi vil inn i prosessen før megler har kommet inn, og det samme ønsker Forbrukerrådet.