Bompengene dine bidrar til millionutbytte

Eierne av Orkdalsvegen AS har så langt tatt ut 54 millioner kroner i utbytte.

Bomstasjonen ved Thamshavn og de andre bomstasjonene på E39 tar inn masse penger. En del av dette havner som utbytte til eierne av Orkdalsvegen AS. 

Nyheter

Orkdalsvegen AS betaler hvert år ut hele overskuddet sitt i utbytte til eierne. Siden oppstarten er det tatt ut 54 millioner kroner i utbytte, for OPS-prosjektet E39 fra Klett til Bårdshaug.

Bompengene du og jeg betaler går til Vegvesenet. Vegvesenet betaler igjen Orkdalsvegen AS for å drifte vegen. Dermed går pengeflyten fra bilistene til Vegvesenet, videre til Orkdalsvegen og ender opp som utbytte hos eierne.

De som eier Orkdalsvegen AS, er Skanska Trean Allmæn Pensionsstiftelse (Sverige) og Skanska Norge Konsernpensjonskasse, med halvparten hver.

I 2010 fikk eierne utbetalt 9,8 millioner i utbytte. I 2011 ble utbyttet på 15,8 millioner kroner. Og for 2012 ble det rekordhøyt med knappe 16,7 millioner.

- God butikk

Harald N. Hanssen, daglig leder i Orkdalsvegen, innrømmer at det er god butikk å bygge vei.

- Jo, men man må være klar over at det var vi som tok opp lånet for å bygge nye E39. Og vi fikk ikke betalt noe før veien var ferdig 1. juli 2005, sier han og antyder risikoen med å gjøre dette.

– Hvor lenge pågikk byggeperioden?

– 30 måneder, svarer Hanssen, som legger til at de er veldig fornøyd med hvordan nye E39 ble, og det tror han bilistene synes også.

Bomstasjoner til 2017

Vegvesenet betaler Orkdalsvegen månedlig, basert på en finansiell modell som ble avtalt i forbindelse med anbudet.

– Vi er inne i det 8. driftsåret nå. Ennå er det 17 år igjen, sier Hanssen.

I praksis var det Selmer Skanska som gjennomførte byggeprosjektet «Nye E39» på oppdrag av Orkdalsvegen.

Bomstasjonene på E39 mellom Øysand og Thamshavn skal etter planen tas ned 1. oktober 2017. Da skal Vegvesenet (Staten) alene betale Orkdalsveien for veijobben fram til 2030.