Hemmelighold rundt barnevernrapport

Coperio bekrefter overfor ST at de ikke ønsker å legge fram rapporten der tidligere ansatte i barnevernet er intervjuet.
Nyheter

I går orienterte bedriftshelsetjenesten Coperio om rapporten de har laget om arbeidsmiljøet i barnevernet.

Krever skriftlig

Politikerne ga skryt til Coperio for det det som ble lagt fram (se egen sak her), men det var sterke reaksjoner på at det ikke ble framlagt noen skriftlig rapport.

Ifølge Coperio og rådmann Grethe Metliaas var det heller ikke meningen å gi politikerne noen skriftlig rapport, men det blir de nødt til etter gårsdagens formannskapsmøte.

– Om formannskapet ønsker det, kan vi utarbeide en rapport om generelle funn, sa rådmannen.

«Usminket rapport»

Arne Grønset (V) ga klart uttrykk for at han forventet å få en rapport, og at den bør inneholde mer enn «generelle funn».

– Jeg hadde håpet å få hele rapporten. Om ikke kommunestyret skal få den, hvem skal ha den da? Jeg vil be om at vi får en usminket rapport.

Ordfører Gunnar Lysholm sa at det var et sterkt ønske at kommunestyret fikk en skriftlig rapport. Berit Solem (Ap) sa det enda sterkere:

– Det er mer enn et sterkt ønske. Kommunestyret har bedt om det.

Eriksen fra Coperio advarte mot å legge fram den komplette rapporten for kommunestyret:

– Jeg kan ikke se at det vil føre noe godt med seg å legge fram hele rapporten for 35 personer.

Kommunestyret

Det ble deretter en debatt om hvorvidt både kommunestyret og formannskapet skal få se den komplette rapporten, og om den skal unntas offentlighet.

Konklusjonen i formannskapet ble at kommunestyret skal få en skriftlig utgave av orienteringen i formannskapet, og at kommunestyret er det organet som må bestemme hvem som skal få den komplette rapporten.

Saken kommer opp i kommunestyret førstkommende onsdag.

Bare én av to

Men dersom det går slik Coperio og administrasjonen ønsker, er det bare den ene rapporten politikerne vil få innsyn i.

Coperio har nemlig laget to rapporter: én der dagens arbeidsmiljø er kartlagt, og en annen der tidligere ansatte er intervjuet.

– Bevisst valg

Det var etter orienteringen, på gangen utenfor formannskapssalen, at Roar Eriksen fra Coperio kom med de oppsiktsvekkende opplysningene til ST.

– I din orientering kom du ikke inn på rapporten der tidligere ansatte er intervjuet. Var det et bevisst valg?

– Ja, det var bevisst. Min personlige mening er at ingen er tjent med at det som hører fortiden til, blir lagt fram, sier Eriksen.

Han forteller videre at dette er noe man har kommet fram til i samråd med Orkdal kommune.

Les mer i torsdagens papiravis.

Les flere saker:


Alvorlig situasjon i barnevernet

Brist i opplæring og veiledning, altfor stor arbeidsbelastning, manglende informasjon og manglende for-Barnevernsaken havner i retten

LO har stevnet Orkdal kommune for retten for ugyldig oppsigelse.