Alvorlig situasjon i barnevernet

Brist i opplæring og veiledning, altfor stor arbeidsbelastning, manglende informasjon og manglende for-

Roar Eriksen ga en muntlig orientering om Coperios arbeidsmiljøundersøkelse. 

Nyheter

Det kom fram da bedriftshelsetjenesten Coperios arbeidsmiljørapport ble lagt fram i formannskapet i går.

Rapporten ble kun lagt fram muntlig, noe som førte til sterke reaksjoner fra politikerne (se egen artikkel).

Forhastede beslutninger

Det var Coperios leder, Roar Eriksen som orienterte formannskapet.

– Man opplever at hverdagen preges av brannslokking, og man opplever at man må ta forhastede beslutninger. Jeg er i tvil om barnevernet er i stand til å levere den tjenesten man skal. Belastningene som beskrives, er slik at jeg er i tvil om man er innenfor paragraf 4-1 i arbeidsmiljøloven, sa Eriksen.

Denne paragrafen slår fast at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».

Les mer i torsdagens papiravis.

Les flere saker:


Hemmelighold rundt barnevernrapport

Coperio bekrefter overfor ST at de ikke ønsker å legge fram rapporten der tidligere ansatte i barnevernet er intervjuet.

 

Barnevernsaken havner i retten

LO har stevnet Orkdal kommune for retten for ugyldig oppsigelse.