I oktober skjer flest elgpåkjørsler

Elgen er svært uberegnelig i nærheten av veier. 1700 elg ble drept av motorkjøretøy i jaktåret 2012/2013. Foto: John Øystein Berg 

Nyheter

Løper en elg ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, har du bare ett sekund på å stoppe. Og når en personbil i høy hastighet treffer en elg på 200-300 kilo, er det snakk om et svært kraftig sammenstøt.

Selv om nye biler blir sikrere og sikrere fysisk, er det vanskelig å beskytte seg mot en slik kollisjon. De fleste personskader etter sammenstøt med elg rammer hode, ansikt og nakke. Heldigvis slipper de fleste fra sammenstøtet med vilt uten alvorlige skader.

De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp. Det er stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.

I Norge har veimyndighetene gjort mye for å begrense viltpåkjørsler gjennom blant annet skilting, rydding langs veiene og bruk av viltgjerder sammen med viltstier og -overganger.

I oktober er det klart høyere risiko for personskade i forbindelse med kollisjon med elg. Måneden er blant årets mest utsatte for elg og andre viltpåkjørsler. Det er størst risiko for kollisjoner i skumringen om kvelden og grålysningen om morgenen.

At det skjer flest påkjørsler av dyr i oktober er kanskje ikke så overraskende. Elgjakta kan være med på å skremme dyrene ut på veiene. Samtidig er elgen i bevegelse på grunn av brunsttid, og dermed øker risikoen for at den krysser veier på sin ferd.

Til sammen ble om lag 5600 hjortevilt drept av motorkjøretøy på vei og jernbane i jaktåret 2012/13, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 1700 var elg og 700 hjort. Resten var rådyr.