Bremsesvikt på tilhenger i dødsulykke

Far og sønn omkom på E39.

Personbilen ble helt smadret etter sammenstøtet med lastebilhengeren etter ulykka på E39 12. desember i 2011. Foto: Steinar Væge 

Nyheter

«Brist i samspillet mellom veiens utforming og tilstand, vogntogførerens atferd, samt kjøretøyenes egenskaper».

Familie på fem

Det er konklusjonen til Statens havarikommisjon for transport om vogntoget som kolliderte med en personbil på E39 i Vinjefjorden i Hemne 12. desember 2011.

Det var fem personer i personbilen. Raymond Svenøy (39) og hans sønn Adrian (8) omkom. To andre barn pådro seg alvorlige skader, mens bilfører (ektefelle/mor) fikk lettere skader. Familien skulle hjem til Eide på Nordmøre da de kolliderte. Føreren av vogntoget kom uskadd fra ulykken, som skjedde ved Haukvik kraftsmolt i Vinjefjorden.

Tekniske mangler

Havarikommisjonen slår i sin rapport fast at undersøkelser som er gjort etter ulykka viser at veiens utforming og tilstand ga trafikantene svært liten sikkerhetsmargin, og valgt hastighetsnivå i kombinasjon med bremsing ga store utslag. Vogntoget holdt en hastighet på 60 km/t på ulykkestidspunktet.

Det er også påvist at vogntoget hadde ulike dekkegenskaper på lastebil og tilhenger. I tillegg hadde tilhengerens bremser tekniske mangler som føreren ikke hadde kjennskap til. Vogntogføreren fikk beskjed fra sin arbeidsgiver om at vogntoget, som han hadde disponert i ca tre uker før ulykken, var i teknisk god stand, går det fram av havarikommisjonens rapport.

Derfor forklares ulykken med brist i samspillet mellom veiens utforming og tilstand, vogntogførerens atferd og kjøretøyenes egenskaper.

Dårlig oppfølging

Transportfirmaet som eier vogntoget driver eget verksted der egne kjøretøyer blir kontrollert. Firmaet får kritikk for oppfølging av teknisk tilstand på kjøretøyet, intern verkstedvirksomhet, samt at det er behov for tettere oppfølging gjennom periodisk kontroll av bremser på tunge tilhengere.

Firmaet får spesifikt kritikk for at ulykkestilhengeren ikke ble underlagt tilstrekkelig oppfølging og vedlikehold, slik bedriftens prosedyrer beskriver.

Kommisjonen oppfordrer også Statens vegvesen om å vurdere kontrollhyppigheten ved periodisk kontroll av bremsesystem på tunge tilhengere.

Frikjent for bildrap

Vogntogføreren er en 24 år gammel mann fra Trondheim. Han var tiltalt for uaktsomt bildrap da saken gikk for retten i fjor høst. Dette ble han frikjent for, men han ble dømt etter veitrafikkloven for uaktsom kjøring. Han fikk en betinget fengselsstraff.