Nå er det høytid for viltpåkjørsler

Politiet ber bilister være «obs, obs».

Denne hjortekolla ble nylig påkjørt av et vogntog på fylkesvei 714 i Snillfjord. Det skjedde i grålysningen tidlig på morgenen. Foto: John Øystein Berg  

Nyheter

En elg ble søndag kveld i 20-tida påkjørt ved Halland camping like nord for Berkåk sentrum i Rennebu. Det oppstod ingen personskader, men bilen fikk materielle skader.

PÅKJØRT ELG FORLATT MED BEINSPLINTER

Viltnemnda ble rutinemessig varslet.

– Det er økende fare for viltpåkjørsler i regionen nå. Vi ber bilister være obs, obs, sier Torfinn Fossum ved Rennebu lensmannskontor.

HARD MEDFART FOR DYR OG BIL

Den økende faren for sammenstøt med dyr skyldes blant annet jakttid og at dyrene vandrer mer. Samtidig er de i brunst. I tillegg gjør mørke høstkvelder og -morgener det vanskelig å se vilt i veibanen.