Varaordfører søker fritak

Nyheter

SNILLFJORD: Ola Krokstad (Ap) i Snillfjord ber om fritak fra vervet som varaordfører fordi han flytter fra kommunen. Det betyr at ordfører, varaordfører og rådmann – og flere andre toppledere – har sluttet eller slutter i løpet av noen få måneder.

Det startet i sommer med at John Geir Stølan (Sp) fikk fritak fra vervet som ordfører. Anders Krokstad ble ny ordfører, og tiltrådte formelt 1. september.

Deretter ble det kjent at rådmann Kai Terje Dretvik hadde sagt opp. Han fratrer 1. november.

I tillegg har økonomisjefen sagt opp og har fratrådt, mens helsesjefen er innvilget permisjon ut året. Brannsjef og kjøkkensjef ved omsorgssenteret, Reidulf Myren, har til sist starta som brannsjef i Hemne.

«Den store kjærligheten»

Denne uka leverte så varaordfører Ola Krokstad (Ap) søknad om fritak med virkning fra 1. november, når han flytter.

– Jeg flytter til Sandnessjøen av to årsaker; for det første er det skjedd en omorganisering på jobben ved at min arbeidsgiver har avviklet telemontørbiten. Jeg er med andre ord uten jobb. I tillegg handler det om «den store kjærligheten» og at jeg fikk meg ny jobb i Sandnessjøen, der hun bor, sier Krokstad.

– Trist

Ola Krokstad, som fylte 31 denne uka, er inne i sin tredje periode som politiker i Snillfjord. Da han ble valgt inn for Arbeiderpartiet første gang, var han ennå ikke fylt 19.

– Ja, jeg startet i ung alder. Det har vært utrolig interessante og ikke minst lærerike år, sier han.

For øvrig er regelverket for fritak tydelig: Flytting til en annen kommune er fritaksgrunn.

Myking inn?

Det er mest sannsynlig Morten Myking som blir ny varaordfører i Snillfjord.

– Først vil vi foreslå Myking som nytt medlem av formannskapet, der han i dag er vara. Deretter vil vi foreslå ham som ny varaordfører, sier Ola Krokstad.

I LØRDAGENS PAPIRUTGAVE AV ST KAN DU LESE HVA ORDFØRER ANDERS KROKSTAD SIER OM DE UTFORDRINGENE SNILLFJORD KOMMUNE STÅR OVERFOR SOM FØLGE AV AT SVÆRT MANGE FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE FORSVINNER.