Rådsmøte om Hostovatnet

Hva skal gjøres for å holde bestanden av rør nede?

Harry Kvernvik ga smaksprøver av fiskekakene.  

Nyheter

Det ble en trivelig og informativ fiskeaften i Hoston onsdag kveld. De frammøtte fikk en smakebit av Harry Kvernviks eminente, hjemmelagde fiskekaker av rør, som er tatt i Hostovatnet.

Godt over 40 personer fra fjern og nær hadde møtt opp denne kvelden for å høre om tynningsfiske med garn og andre kultiveringstiltak. Det er mange «overbefolkede» vatn rundt om i distriktet, der røra mer eller mindre har tatt over. Dette går utover andre fiskebestander som aure.


Laget fiskekaker av 7500 fisker

Harry Kvernvik (62) driver tynningsfiske i Hostovatnet. Og han er glad i fisk.

 

Erik Hoston innledet kvelden med å fortelle om erfaringer fra Hostovatnet. Hostovatnet er et forholdsvis grunt vann, noe som gjør at røra trives.

Harry Kvernvik har fisket opp cirka 15 000 rør i løpet av de siste tre åra, og man begynner nå å få merkbare resultater når det gjelder både størrelse og kvalitet på røra.

Et forskningsresultat fra Takvatnet i Troms (1984-1991) viste at tynningsfiske for å ta ut tette bestander av fisk, etter tid vil føre til større fisk: Stor fisk spiser mindre fisk og holder dermed bestandene av småfisk nede. Dermed gjør fiskene kultiveringsjobben selv.


Tjukk is ingen hindring

IL Fjellmann har rusta seg med isborforlengere og store premier til isfiskekonkurransen skjærtorsdag.

 

Det kom flere innspill fra forsamlinga. Det kan være bra inntekt å hente ut av gode fiskevatn. Og for at det skal bli mer attraktivt for sportsfiskere, må vatnet kultiveres.

Et av forslagene var at grunneiere selger fiskekort med båt og garn, noe som kan bidra til en mer effektiv kultivering av «overbefolkede» vatn.

Til slutt kom det opp et forslag fra utmarksrådet om å kjøpe inn ei stor fiskeruse som kan gå på omgang.