Nå blir det lys

Orkdal kommune skal finne penger slik at det blir nye pærer i gatelysene.

Utvalgsleder Jørgen Indergård var selv på befaring i mørklagte Myraveien mandag ettermiddag. 

Nyheter

ST har flere ganger skrevet om at stadig flere gatelys i Orkdal er mørke. Årsaken er at tekniske tjenester i kommunen mangler penger etter en krevende vår.

Måtte spare

– Ekstremværet i vår førte til store ødeleggelser på en del veier, og det var ikke satt av nok penger i budsjettet til dette. Enheten har derfor måttet spare penger, forteller Jørgen Indergård, som er leder for kommunens teknikkutvalg.

Én følge av denne innsparingen, har vært at lyspærer i gatelysene ikke er blitt skiftet når de ikke virker lenger.

Indergård tok saken

Da ST snakket med Indergård om saken i forrige uke, sa han at gatelysene ville bli tema på teknikkutvalgets møte onsdag (i morgen).

Men nå skjer ting enda raskere. Etter at Indergård har snakket med ordføreren og ledelsen i teknisk avdeling, kan han allerede nå slå fast at denne saken vil bli ordnet. Og at det vil skje umiddelbart.

Betryggende

– Vi har sett at situasjonen vil forverre seg i og med at flere pærer ryker utover høsten. Så vi ønsker å finne en løsning på dette. Vi er derfor blitt enige om at det skal skiftes lyspærer med én gang, sier Indergård som i går ettermiddag var i Myraveien. Der kunne han konstatere at det er helt mørkt.

– Dette er en mye trafikkert vei, og det er betryggende at det nå vil bli lys igjen.