Dyretragedie ved høyspentledning

Hjortekolle drept – har trolig sprunget seg på høyspentledningen. Hemne Kraftlag er på veg for å utbedre feilen.

Hjortekolle ble drept, trolig etter å ha sprunget seg på høyspentledningen. Foto: John Øystein Berg

Foto: John Øystein Berg 

Nyheter

Dyretragedien har skjedd på Bårdsvollan på Berg i Snillfjord, cirka 100-150 meter fra Bergsvegen. Høyspentledningen som har falt ned, er ikke i kontakt med jord, og det er dermed livsfarlig å komme nær den.

STs frilanser i Snillfjord, John Øystein Berg, var på stedet søndag ved 12-13-tida, og han forteller at ei hjortekolle har sprunget seg på høyspentledningen, og etter hans utsagn «rett og slett blitt grilla».

– Det er livsfarlig som det ligger. Det bør ordnes umiddelbart, sier John Øystein Berg.

Det er bratt terreng med grov granskog der ledningen henger. Ifølge Berg er det ikke så mye folk som ferdes der, men det er stort dyretrekk av elg og hjortedyr. Ravn, kråke og ørn er i lufta omkring, interessert i hjortekadaveret som ligger der. Ifølge John Øystein Berg er det ikke falt noe tre over høyspentledningen.

Hans Sæter, vakthavende ved Hemne Kraftlag, melder klokka 13.28 at linja er kobla ut, og at to mann er på veg for å utbedre feilen.