Påvist E.coli-smitte i barnehage

Foreldremøte mandag ettermiddag.

Her ved Orkanger barnehage er det påvist at et barn er smittet av E.coli-bakterien. Arkivbilde  

Nyheter

Et barn ved Orkanger barnehage er smittet av E.coli-bakterien som gir tarminfeksjon. Det skriver Orkdal kommune på sine hjemmesider.

«Fredag 24. januar varslet kommunelege 1 Gunnar Ianke Orkanger barnehage, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om at det var påvist en sykdomsframkallende variant av E.coli bakterien hos et barn ved småbarnsavdelinga ved Orkanger barnehage», står det.

Alle foreldre ved småbarnsavdelingen fikk før helga informasjon om at et barn ved avdelingen har blitt smittet av E.coli. Det ble samtidig overlevert et informasjonsskriv fra Ianke, der foreldre ble anbefalt at det blir tatt prøver av barn ved avdelinga som har eller nylig har hatt (siste 10 dager) symptomer på mage/tarmsykdom (diare, magesmerter, oppkast). Det ble også utlevert prøveutstyr.

Det er innkalt til foreldremøte på avdelinga mandag 27. januar klokka 16.00 hvor helsesøster Mari Skjølberg og kommunelege Gunnar Ianke vil være til stede for å informere om E.coli og videre tiltak.

EHEC-bakterien smitter gjennom forurenset kjøtt og kjøttprodukter av storfe, sau, geit, grønnsaker, upasteurisert melk, produkter av upasteurisert melk og drikkevann.

Det kan også smitte ved direkte kontakt med dyr eller indirekte via dyrenes avføring, fra badevann, samt direkte fra person til person gjennom forurensede hender.

EHEC-bakterien kan gi diaré, ofte blodig, med varighet i 4-10 dager. Noe lengre hos barn. Ofte har ikke barna feber, men en generelt dårlig allmenntilstand som slapphet, kvalme og dårlig matlyst.

Noen av de andre E.coli-bakterietypene kan i tillegg til diaré også gi feber.

Mattilsynet har meldt tilsyn på Orkanger barnehagen onsdag 30. januar.