Kjemper for å beholde Rennebu-skolene

– Argumentene som brukes for nedlegging av skolen, har ikke noen som helst forankring i forskningsbasert kunnskap, raser Børge Dahle.

Eva Krogstad fra arbeidergruppa fikk, kanskje som forventet, stor motstand under mandagens folkemøte. 

Godt oppmøte i Rennebu samfunnshus. 

Nyheter

Arbeidsgruppa som har jobbet med skolestrukturen i Rennebu kommune, foreslo 17. desember nedlegging av skolene på Innset og Nerskogen.

Får de gjennomslag, vil elevene fra Innset flyttes til Berkåk, mens elevene på Nerskogen flyttes til Voll.

Mandag kveld ble det holdt folkemøte på Berkåk om temaet.

Med ordfører Ola T. Lånke til stede som observatør og møteleder, tok Eli Krogstad fra arbeidsgruppa ordet først.

– En sammenslåing vil øke kvaliteten på læremiljø for både elever og lærere. Ungene vil få bedre utbytte av å komme til et større skolemiljø med flere tilgjengelige lærere. I de små skolene har det tidligere vært en kamp for å skaffe nok lærere. De fleste vil jobbe i større miljøer, sier Krogstad.

– Et skattekammer for Rennebu

Etter Krogstad fremlegg, var det mange som hadde noe på hjertet. Jan Perry Lund var en av dem.

Lund mener Nerskogen har vært et skattekammer for Rennebu kommune i mange hundre år.

– Nerskogen er i ferd med å nå punktet hvor arbeidsplasser vil skapes, for å tilby tjenester til hyttefolket. Men folk flytter ikke til Nerskogen for å sette ungene sine på buss i en time om dagen eller mer, sier han.

– Jeg er enig i at Nerskogen er en kjemperessurs. Men selv om skolene legges ned, vil jo ungene være der utenfor skoletida, svarer Krogstad.

Hadde ikke flyttet

– Dette gjelder hele Rennebus framtid, ikke bare Nerskogen og Innset. Mye av det Krogstad sier her, er overhodet ikke forankret i forskningsbasert kunnskap, sier Børge Dahle, som er bosatt på Havdal, og fortsetter:

– Skolen er en viktig grunnpilar i nærmiljøet. Den er et viktig sosialt møtepunkt og den er vesentlig, skal vi klare å skape et levende lokalmiljø i utkantstrøka. Rennebu kommune sier at de ønsker å satse på Nerskogen og få økt tilflytninga. At de samtidig vil legge ned skolen, er i mine øyne en gedigen logisk brist.

Dahle, som selv er innflytter, er tydelig på at han aldri hadde flytta til Havdal, hadde han visst på forhånd at skolen der ville blitt lagt ned.

Les mer i onsdagens papiravis.