Råbygda-skilt i høst

Statens vegvesen har fått lista over hvor skiltene skal plasseres.

Her vil det komme et stedsnavnskilt som forteller at man er i Råbygda. 

Nyheter

Etter en lang navnestrid ble det i fjor høst endelig bestemt at Råbygda skal være navnet.

Men fortsatt står det Gjølme på flere skilt.

Stedsnavnskilt

I februar ble teknikkutvalget i Orkdal orientert om hvor nye skilt vil komme, og hva som skal stå på dem.

Det som er klart, er at det vil bli flere skilt enn i dag. Fra alle «innfartsårene» til Råbygda skal det stå stedsnavnskilt som viser hvor man er, og på disse vil det stå «Råbygda». Dette er helt i tråd med ønskene fra blant andre Orkdal historielag, som mener det er viktig å skilte stedsnavn i kommunen.

«Småøran»

Skiltene som det i dag står Gjølme på, vil også bli endret. Disse skiltene viser vei ned mot den delen av Råbygda som ligger nede på flata, og på disse skiltene vil det stå «Småøran».

Det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet, og som har ansvar for å sette opp skiltene.

Mads Kringen i Statens vegvesen sier til ST at de har all informasjon de trenger, og at skiltene vil være på plass i løpet av høsten.