Orkel-arvingen går til lederstilling i nytt selskap