Politikere og fagfolk i regi av Nordisk råd er denne uka samlet på en konferanse i Finland for å diskutere det store frafallet i skolen. Det haster da frafallet øker.

Audhild Øye Foto: Silje Asbjørnsen, ST

prosent av ungdom i de nordiske landa dropper ut av skolen før de fyller 20 år. Frafallet er spesielt stort i yrkesfag, og det er flest gutter som faller ut av skolen. Det sier seg selv at ungdom som ikke gjennomfører videregående skole har dårlige odds når de skal ut i arbeidslivet.

Årsakene til frafallet er mange og sammensatte. Noen mener blant annet at lærertettheten er for lav i noen skoler, spesielt blant de yngste barna. Fysisk og psykisk helse, og mobbing er ofte en direkte årsak til at unge dropper ut av skolen. Lærernes motivasjon og kompetanse for å motivere elevene til å fullføre skolen, er også en årsak.

Spørsmålet er også hvilket utgangspunkt den enkelte elev har. Da alderen for skolestart ble flyttet fra sju til seks år i på 1990-tallet, var det mange skeptikere. Som ved mange andre skolereformer, ble også denne reformen en prestisjesak som ble gjennomført med en forsikring om at førsteklassingene skulle ha en myk overgang til skolehverdagen med et pedagogisk innhold som hadde mye av barnehagens lek i seg.

Slik ble det ikke. 5- og 6-åringene møter skole-alvoret i 1. klasse enten de er modne for det eller ikke. Enkelte barn får kun fire-fem år til uforpliktende lek uten alvor, forpliktelser og krav. Seksårsregelen står fast uavhengig av om foresatte og barnehage signaliserer at barnet kan ha godt av ytterligere ett år før det begynner på skolen.

Utsatt skolestart har vært praktisert, som regel med hell. Det er stor forskjell på et barn som er født i januar og desember samme året. All fornuft tilsier at januar-barnet normalt vil være bedre rustet og mer moden for skolehverdagen enn desemberbarnet. Og også ha sterkere odds for å stå skoleløpet ut. Vanskeligere behøver det ikke være. Sjekk fødselsdato, ikke bare år, før barnet sendes til skolen. Dette vil være til barnas beste gjennom hele skoleløpet.