- Dette blir regionsenteret for deler av Snillfjord, sammen med Meldal og Agdenes, og da må senteret innholde det som regionen etterspør. Hvis ikke kjører vi rett forbi. Snillfjord har sagt i en høringsuttalelse at vi forventer at dere setter av nok areal til de behovene som regionen har, og det er uforståelig for meg at dere kan være så kresne at den røde streken kommer i veien for etableringer, sa Lernes.

Han var engasjert under innlegget sitt, og sa at han har snillfjordingene med seg på sine synspunkter. «Så nært, men akk så fjernt», sa han om den røde streken-problematikken i Orkdal - virkemiddelet som skal holde handelen i sentrum.

- Handler på Hitra

- Hvis ikke Orkanger inneholder det regionen spør etter, får vi handelslekkasje. Dess mer handel som blir igjen her, dess bedre er det for alle i nykommunen. Jeg har sittet i politikken i Snillfjord i 18 år og strevd for å få til etableringer, og da er det aldeles uforståelig å se på at dere kan holde på med en strek. Når regionens behov ikke løses på grunn av denne streken, og bedrifter vi har behov for ikke får etablere seg, er det uforståelig, sa han.

Han tok til orde for at dess flere varehus vi får på Orkanger, dess bedre er det.

- Alternativet er netthandel, og det er ingen tjent med. Personlig drar jeg over til Hitra, sa Lernes avslutningsvis i innlegg sitt.

Ordførerne i Orkland-kommunene var invitert til folkmøtet, som var det andre i rekken av møter for å følge opp Orkdal 2040-planen. Denne gangen var temaet arbeidsplasser og næringsareal, med en god del mindre tilhørere enn på det første møtet.

Les også: Byggmakker til Orkanger

Urbant sentrum

I tillegg til Lernes, benyttet meldalsordfører Are Hilstad anledning til å delta på møtet. Han var ikke fullt så kritisk som sin kollega i Snillfjord til orkdalingenes røde strek.

- Mange meldalinger har nok også tenkt at det er et luksusproblem å diskutere hvor ting skal plasseres, mens vi selv skriker etter at noen skal banke på døra vår. Men nå som Orkanger blir et sentrum for enda fler, er det riktig å ta sentrumsutviklingsproblematikken på alvor. Jeg anerkjenner at det er en relevant diskusjon hvordan arealforvaltning utenfor sentrum påvirker sentrum. Vi må forstå at dere har en diskusjon om dette. Mitt svar er: Ja takk, begge deler. Jeg håper dere klarer å ta hensyn både til nyetableringer, samtidig som dere får til en attraktiv og urban bykjerne. Orkanger har potensial til å tiltrekke seg innbyggere og få til et kompakt småbysentrum, sa Hilstad, som utfordret ganske klart:

- Vi krever at dere får til begge deler, og etter 2020 skal vi hjelpe til.

Buss til lønningspils

Hilstad snakket ellers om viktigheten av gode kollektivløsninger, dersom Orkanger skal kunne bli et sentrum som er tilgjengelig også for distriktene.

- Det må være mulig å komme seg til Orkanger for en lønningspils, og ta bussen hjem igjen til Jordhusmoen, sa han.

Hilstad fortalte om hvorfor Meldal har valgt å slå seg sammen med Orkdal, noe som i stor grad skyldes at Orkdal er en framoverlent næringskommune. Han dro linjer tilbake til industrihistorien i Meldal, og at man i dag er på utkikk etter nye muskler for vekst.

- Det er tøft for en liten kommune å drive utviklingsarbeid alene, og i Orkland blir vi flere skuldre som kan å stå sammen. Orkdal har et godt omdømme som næringskommune, og det er viktig for oss. Vi skal slå sammen kreftene og utvikle oss sammen fra 2020, og jeg er glad vi snakker godt sammen også i tida før, sa han.

Ordfører Are Hilstad, som også leder Fellesnemnda i Orkland, ønsker seg et urbant sentrum på Orkanger. Foto: Ingrid S. Hultgreen