At langtidsledigheten ikke går ned, bekymrer Nav

foto