Alle skoleelever får gratis leirskoleopphold

foto