«Mindreårige må få lov til å vokse opp i alkoholfrie soner»

foto