– I år trenger jeg ikke sende dyr til slakt før tida

foto