– Da kommunen kjøpte Rena gård, ble vi i Kristin på Husaby glade. Vi ønsker å utvikle Rena til en kulturplass, sier styreleder i Kristin på Husaby, Gunn Iversen Stokke. Kristin på Husaby har i dag kontorlokaler ved Samvirkelaget på Venn, men lokalene er ikke så egna, og på Rena vil de finne mange kvaliteter som passer godt til deres bruk.

På Rena får Kristin på Husaby både kontorlokaler, møtelokaler og lagerrom i uthusa. Her kan de i samspill med andre organisasjoner og småbedrifter få til et felles miljø. Og Rena kan bli en arena for mindre konserter som for eksempel bokbad under den årlige festivalen i august, mener Stokke.

Rena gård ligger midt i middelalderhistoria, med ruinene etter høgendekirka på Husaby som nærmeste nabo, pilegrimsvegen like ved og Skaun kirke i gangavstand. Og sist, men ikke minst, det var her Sigrid Undset skrev deler av trilogien om Kristin Lavransdatter, som i romanen ble gift med Erlend, og var husfrue på Husaby.

Skaun kommune kjøpte Rena for 2,6 millioner som de tok fra tomtefondet sitt, tidligere i år. Det er et ønske fra den tidligere eieren at huset skal brukes til kulturformål.

Marte Mona