Han er en av de første i Norge med et prosjekt som skal redusere bruken av kunstgjødsel

foto