Morgenpraten: - Rasering av naturen på det viset der er jeg veldig imot

foto