Endrer antall utvalg og kommunestyrerepresentanter: - Det er noe som skurrer når det er så lite politisk styring

foto