E39 var stengt i én time: «Noen alarmer» hadde gått