Utbetalt 2063 millioner kroner de siste ti åra: Rekordsum i år