Har ennå ikke hatt et normalt driftsår - har søkt om kausjon på lånet

foto