Spansk mann fører av personbil: - Skal ha kommet over i motgående kjørefelt