Tyveri fra byggeplass: – Noen har nok kjørt forbi og tatt med seg saga