De munnrappe monologene har stilnet: – Det er fryktelig å miste en sånn person