Mistanke om ruskjøring: – Erkjenner ikke straffeskyld og samtykker ikke i førerkortbeslag