Fylkesveien åpnet etter omfattende bergingsarbeid

foto