Flere sauer tatt av ulv: – Alle tilhører samme sauebonde

foto