— Det er en ny hverdag som jeg trives veldig godt i, så det er bare positivt

foto