Blir bedt om å ta imot enda flere flyktninger

foto