Opplever økning i antall unge brukere etter å ha tatt grep