Steinskred på fylkesvei: - Har fått meldinger om mange små steinsprang