Hun er syk, deprimert og fattig; men drømmer fortsatt om å få et liv

foto