Innbrudd i biler parkert i P-hus: - Rutene er knust