Tilliten til politiet går ned - men Trøndelag kommer svært godt ut

foto