Tolv år etter Utøya-terroren: Minnemarkering på Orkanger

foto