400 innbyggere ville bytte kommune - har nå fått nei